USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Animacja rozwoju osobistego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-ZA-32AR-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Animacja rozwoju osobistego
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Student zna koncepcję oraz narzędzia służące rozwojowi osobistemu, rozumie potrzebę całożyciowego rozwoju. Planuje i skuteczne zarządza swoim życiem osobistym i zawodowym

Pełny opis:

A. Problematyka wykładu:

Treści wykładu obejmują program autorstwa R. Coveya pod nazwą „Siedem nawyków skutecznego działania. Treści szczegółowe:

1. Paradygmaty i zasady. Wprowadzenie do koncepcji siedmiu nawyków.

2. Zasady własnej wizji.

3. Zasady przewodnictwa.

4. Zasady zarządzania sobą

5. Paradygmaty współzależności

6. Zasady przewodzenia innym.

7. Zasady komunikacji empatycznej

8. Zasady twórczej współpracy.

9. Ostrzenie piły: zasady wszechstronnej samoodnowy.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1.

Stephen R. Covey Mądre zaufanie, Poznań, 2013.

Stephen R. Covey, Przewidywalne rezultaty w nieprzewidywalnych czasach : jak zwyciężać w każdych warunkach,

Warszawa 2013

Stephen R Covey, Szybkość zaufania, Poznań 2013

Stephen R Covey,. Zasady skutecznego przywództwa : poznaj mechanizmy efektywnego i twórczego kierowania ludź-

mi, Poznań, 2013.

Stephen R. Covey Rozwiązanie: jak sprostać najtrudniejszym życiowym wyzwaniom, Poznań 2012

Stephen R. Covey 7 nawyków skutecznego działania, Poznań, 2007.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

BIBLIOGRAFIA ROZWOJU OSOBISTEGO

Michael Waters "Słownik rozwoju osobistego"

Tadeusz Niwiński "JA", "TY"

Sondra Ray "Cud związków miłości" i inne

Lee L. Jampolsky "Leczenie uzależnionego umysłu" , "Miłość" i inne

Stuart Wilde"Cuda " i inne

Christina Thomas "Tajemnice", "Przebudzenie duszy" i inne

Colin P. Sisson "Wewnętrzne Przebudzenie", "Podróż w głąb siebie" i inne

Louise L. Hay "Możesz uzdrowić swoje życie", "Medytacje leczące duszę i ciało" i pozostałe

Thomas Moore "W trosce o duszę"

Joseph Murphy "Potęga podświadomości", "Magia wiary" i inne

Nathanial Branden "6 filarów poczucia własnej wartości" i inne

Joan Borysenko "Wina jest nauczycielką, miłość lekcją", "Ogień w duszy" i inne

Helen Fisher "Anatomia miłości"

John Bradshaw "Powrót do swego wewnętrznego dziecka"

Melvyn Kinder "W harmonii z emocjami"

Paul Hauck "Jak kochać i być kochanym"

Sheila Ostrander i Lynn Schroeder "Superlearning 2000 Podręcznik"

Daniel Goleman "Inteligencja emocjonalna w praktyce"

Beata Pawlikowska – www. beatapawlikowska.com.pl – zakładka książki, książki couchingowe

BIBLIOGRAFIA SUKCESU

M. R. Kopfmeyer "Praktyczne metody osiągania sukcesów"

Peter Kummer "Podświadomość twój partner"

Denis Waitley "Ziarna Wielkości" i inne

Rymond Hull "Jak żyć - Sukcesu można się nauczyć"

Zig Ziglar "Do zobaczenia na szczycie" i inne

Andrew J. DuBrin "Moc samodyscypliny"

David Schwartz "Magia myślenia kategoriami sukcesu"

Florence Littauer "Odważ się marzyć" i inne

Wayne W. Dyer "Pokochaj siebie" i inne

Robert Anthony "Pełna wiara w siebie"

Norman V. Peale "Moc pozytywnego myślenia", "Możesz, jeśli myślisz, że możesz" i inne

Sheila Ostrander "Superlearning 2000"

Brian Cade, O’Hanlon "Stopem po terapii krótkoterminowej"

Stuart Sutherland "Rozum na manowcach"

David McNally "Nawet orły potrzebują impetu"

Bill Newman "Szybuj z orłami"

Iwona Majewska – Opiełka,” Ku doskonałości. Trzydzieści dni pracy nad sobą” i inne

B. Literatura uzupełniająca

"Rozwiń swój genialny umysł" Katarzyna Gozdek - Michaelis

"Supermożliwości twojego umysłu" Katarzyna Gozdek - Michaelis

"Obudź w sobie olbrzyma" Anthony Robbins

"Nasza moc bez granic" Anthony Robbins

"Programowanie Neuro-Lingwistyczne" praca zbiorowa, Wyd. Medium

"N L P - wstęp do programowania neurolingwistycznego" Joseph O'Connor, John Seymour

"Serce umysłu" Connirae i Steve Andreas

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-14 - 2015-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-14 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-14 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0