USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logistyka międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-ZA-M31LM-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka międzynarodowa
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu problemów logistyki międzynarodowej i globalnej oraz umie-jętności analizy, interpretacji i oceny roli logistyki w globalnych i międzynarodowych procesach gospodarczych. Zrozumie-nie tych problemów pozwoli studentom na większą niezależność myślenia i samodzielność w podejmowaniu decyzji w pra-cy zawodowej.

Pełny opis:

1. Istota logistyki międzynarodowej ( definicje, determinanty rozwoju, specyfika logistyki międzynarodowej)

2. Charakterystyka procesów globalizacji gospodarki (znaczenie korporacji globalnych i transnarodowych w procesach globalizacji, strategie firm na rynkach globalnych)

3. Wpływ globalizacji na procesy logistyczne ( logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji w wymiarze międzynarodowym)

4. Podmioty uczestniczące w międzynarodowych procesach logistycznych

5. Organizacja i zarządzanie międzynarodową i globalną siecią dostaw (logistyczne problemy decyzyjne dotyczące transportu, magazynowania, zapasów)

6. Strategie logistyczne w działalności międzynarodowej i globalnej

7. Problemy obsługi klienta w logistyce międzynarodowej

8. Infrastruktura logistyki międzynarodowej ( infrastruktura transportowa: liniowa i punktowa, centra logistyczne)

9. Nowoczesne technologie i systemy informatyczne w międzynarodowych i globalnych sieciach dostaw

10. Regulacje prawne, klauzule i dokumenty w logistyce międzynarodowej

11. Ryzyka w logistyce międzynarodowej

12. Tendencje rozwoju logistyki międzynarodowej w kontekście procesów globalizacji

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

1. Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, [red.] Gołembska E, Szuster M., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.

2. A. Szymonik, Eurologistyka. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2014

3. E. Gołembska, M. Szymczak, Logistyka międzynarodowa, Wyd. PWE, Warszawa 2004.

4. A. Harrison, R. Van Hoek, Zarządzanie logistyką, Wyd. PWE, Warszawa 2010.

5. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Pod red. M. Ciesielskiego, Wyd. PWE, Warszawa 2009.

6. E. Płaczek, Logistyka międzynarodowa, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.

7. Strategie łańcuchów dostaw, Pod red. M. Ciesielskiego, J. Długosza, Wyd. PWE, Warszawa 2010.

8. Zarządzanie łańcuchami dostaw, Pod red. M. Ciesielskiego, Wyd. PWE, Warszawa 2011.

9. M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyd. II, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000.

B. Literatura uzupełniająca

1. I. Fechner, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyd. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007.

2. Logistyka na świecie. Studia przypadków strategii logistycznych wielkich firm, Pod red. M. Ciesielskiego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.

3. P. B. Schary, T. Skjott-Larsen, Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, Wyd. PWN, Warszawa 2002.

Czasopisma:

Logistyka

Transport, Spedycja, Logistyka

Zajęcia w cyklu "Semetr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0