USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika opiekuńcza [1000-PE-POiW31PO-N1] Semetr zimowy 2016/2017
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pedagogika opiekuńcza [1000-PE-POiW31PO-N1]
Zajęcia: Semetr zimowy 2016/2017 [2017Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Magdalena Kiełbasiewicz
Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, t.1,2, Olsztyn 2006

A. Kelm, Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 2000

A. Olubiński (red.), Tożsamość oraz dylematy pedagogiki opiekuńczej, Olsztyn 2001

E. Jundziłł, R. Pawłowska, Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość- teraźniejszość, przyszłość, Warszawa 2008

S. Badora, S. Marzec (red.), System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie, Kraków 2002

Z. Dąbrowski, G. Gajewska (red.), Metodologiczne problemy pedagogiki opiekuńczej, Zielona Góra 1997

B. Literatura uzupełniająca:

J. Maciaszkowa, Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 1991

I. Pyrzyk, Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej, Toruń 1998

J. Homplewicz, Zagadnienia prawne działalności opiekuńczo-wychowawczej, Rzeszów 1993

.Czasopismo „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” – ostatnie pięć lat

Zakres tematów:

A. Problematyka wykładu

1. Naukowy status pedagogiki opiekuńczej

− Przedmiot, aparat pojęciowy, funkcje pedagogiki opiekuńczej

− Tożsamość pedagogiki opiekuńczej

− Związki z innymi dyscyplinami pedagogiki

2. Pojęcie opieki międzyludzkiej

− Interpretacja pojęcia opieki w poglądach J. Krzeczkowskiego, Cz. Babickiego, H. Radlińskiej oraz pedagogów współczesnych

− Pomoc a opieka

3. Zakres opieki

4. Kategorie opieki

5. Struktura opieki

6. Aktualne problemy pedagogiki opiekuńczej jako nauki teoretyczno – praktycznej

Metody dydaktyczne:

• wykład problemowy oraz wykład z prezentacją multimedialną

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na podstawie zdanego testu (prawda/fałsz) obejmującego problematykę wykładów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0