USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstruowanie i realizowanie ind. programów terapeutycznych dla osób z calościowymi zaburzeniami rozwojowymi [1000-PE-TP12KRP-N2] Semestr letni 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Konstruowanie i realizowanie ind. programów terapeutycznych dla osób z calościowymi zaburzeniami rozwojowymi [1000-PE-TP12KRP-N2]
Zajęcia: Semestr letni 2016/2017 [2017L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Kiełbasiewicz
Literatura:

A. 1. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Błeszyński Jacek, Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych : zarys rewalidacji, Toruń, 2010.

Błeszyński Jacek, Mowa i język dzieci z autyzmem : wybrane zagadnienia, Słupsk : Wydaw. Uczelniane WSP, 1998

Bobkowicz – Lewartowska Lucyna, Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków, 2005

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Wolska D., Terapia i edukacja dziecka autystycznego, Warszawa 1998,

B. Literatura uzupełniająca

Błeszyński Jacek, Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : skala oceny zachowań auty

stycznych,Gdańsk, 2011.

Zakres tematów:

1. Uregulowania prawne dla IPET.

2. Omówienie przykładowych IPET

3. Całościowe zaburzenia rozwojowe – zaburzenia spektrum autyzm (autyzm dziecięcy, Zespół Retta, Zespół Aspergera) – klasyfikacja ICD -10. Podstawowe kryteria diagnostyczne. Metody terapii psychopedagogicznej całościowych zaburzeń rozwojowych

4. Omówienie przykładowych orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

5. Konstruowanie IPET – omówienie poszczególnych jego elementów.

Metody dydaktyczne:

• wykład / wykład problemowy / wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją multimedialną

• dyskusja

• praca pisemna

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie IPET według kryteriów zamieszczonych w rozporządzeniu MEN,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0