USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi 2000-AD-12ZZL-N2
Reguły punktacji przedmiotu

II-N2-ADM - Administracja, niestacjonarne, drugiego stopnia
III-N2-ADM - Administracja, niestacjonarne, drugiego stopnia, profil praktyczny

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
II-N2-ADM
Administracja, niestacjonarne, drugiego stopnia
III-N2-ADM
Administracja, niestacjonarne, drugiego stopnia, profil praktyczny
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2014L - ...)
4
(2017L - 2021Z)
3
(2021L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0