USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo konstytucyjne 2000-BW-12PK-N1
Reguły punktacji przedmiotu

III-N1-BW - Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
III-N1-BW
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2021L - 2023Z)
4
(2023L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0