USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logistyka międzynarodowa 2000-ZA-ZPL32LM-N1
Reguły punktacji przedmiotu

III-N1-ZRZ - Zarządzanie, niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny
N1-ZRZ - Zarządzanie, niestacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
III-N1-ZRZ
Zarządzanie, niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny
N1-ZRZ
Zarządzanie, niestacjonarne, pierwszego stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2022L - ...)
3
(2015Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0