USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Drugi rok administracji, pierwszy semestr, studia niestacjonarne pierwszego stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Drugi rok administracji, pierwszy semestr, studia niestacjonarne pierwszego stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2012Z - Semestr zimowy 2011/12
2013Z - Semestr zimowy 2012/13
2014Z - Semestr Zimowy 2013/14
2014L - Semestr Letni 2013/14
2015Z - Semestr Zimowy 2014/15
2015L - Semestr Letni 2014/15
2017Z - Semetr zimowy 2016/2017
2018Z - Semestr zimowy 2017/2018
2019Z - Semestr zimowy 2018/2019
2019L - Semestr letni 2018/2019
2020Z - Semestr zimowy 2019/2020
2020L - Semestr letni 2019/2020
2021Z - Semestr zimowy 2020/2021
2022Z - Semestr zimowy 2021/2022
2023Z - Semestr zimowy 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2012Z 2013Z 2014Z 2014L 2015Z 2015L 2017Z 2018Z 2019Z 2019L 2020Z 2020L 2021Z 2022Z 2023Z
2000-AD-21JA-N1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr Zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr Zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semetr zimowy 2016/2017
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Celem zajęć jest osiągnięcie przez studentów odpowiedniego stopnia kompetencji językowej określonej w wymaganiach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ( poziom B2) w zakresie czterech podstawowych sprawności(czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie), który umożliwi im sprawną komunikację zarówno w sytuacjach dnia codziennego jak i zawodowych, dotyczących zagadnień szczegółowych w zakresie administracji. Poznanie podstawowych realiów socjokulturowych krajów anglojęzycznych

Strona przedmiotu
2000-AD-21JR-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr Zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr Zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2000-AD-21PP-N1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład - 36 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład - 27 godzin
Semestr Zimowy 2013/14
 • Wykład - 27 godzin
Semestr Zimowy 2014/15
 • Wykład - 27 godzin
Semetr zimowy 2016/2017
 • Wykład - 27 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecz-nych opisanych w efektach kształcenia, dotyczących systemu polskiego prawa karnego wraz z prawem wykroczeń na tle europejskim i międzynarodowym – w szczególności w odniesieniu do konstrukcji odpo-wiedzialności indywidualnej i osobistej sprawcy, jej warunków, granic oraz okoliczności ja wyłączających.

Celem dodatkowym jest uwrażliwienie na konieczność przestrzegania ustawowych i konstytucyjnych gwa-rancji w tej dziedzinie, zwłaszcza wynikających z zasady domniemania niewinności, oraz przygotowanie studentów do kontaktu z kodeksem karnym i kodeksem wykroczeń ze zrozumieniem i w sposób refleksyj-ny.

Strona przedmiotu
2000-AD-21PA-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 27 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 27 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr Zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 27 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr Zimowy 2014/15
 • Konwersatorium - 27 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semetr zimowy 2016/2017
 • Konwersatorium - 27 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 27 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 27 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Celem nauczenia przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych opisanych w efektach kształcenia, dotyczących poznania wybranych zagadnień materialnego prawa administracyjnego, uzyskanie umiejętności zdefiniowania obowiązków i uprawnień, wykorzystując kompetencje organów do zakończenia sprawy administracyjnej w formie wydania decyzji administracyjnej. Celem jest także nabycie umiejętności powiązania ustrojowego i proceduralnego prawa administracyjnego z administracyjnym prawem materialnym. Celem dodatkowym jest wykazanie słuchaczom o występujących ułomnościach w tym zakresie i możliwościach korygowania systemu prawnego z wykorzystaniem orzeczeń sądów administracyjnych.

Strona przedmiotu
2000-AD-21PC-N1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr Zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr Letni 2013/14
 • Wykład - 27 godzin
Semestr Zimowy 2014/15
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr Letni 2014/15
 • Wykład - 27 godzin
Semetr zimowy 2016/2017
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 27 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 27 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych opisanych w efektach kształcenia dotyczących wiedzy o podstawowych regulacjach prawa prywatnego niezbędnej do oceny zjawisk społecznych i ekonomicznych zwłaszcza w dziedzinie stosunków prawnorzeczowych i zobowiązaniowych, także wiedzy o podstawach procedury cywilnej.

Strona przedmiotu
2000-AD-21PU-N1 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład - 27 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Konwersatorium - 27 godzin
Semestr Zimowy 2013/14
 • Konwersatorium - 27 godzin
Semestr Zimowy 2014/15
 • Konwersatorium - 27 godzin
Semestr Letni 2014/15
 • Konwersatorium - 27 godzin
Semetr zimowy 2016/2017
 • Konwersatorium - 27 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Konwersatorium - 27 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Konwersatorium - 27 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Konwersatorium - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta kompetencji opisanych w efektach kształcenia, dotyczących poznania wybranych zagadnień prawa pracy oraz uzyskanie umiejętności zdefiniowania obowiązków i uprawnień stron stosunku pracy.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0