USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pierwszy rok bezpieczeństwa wewnętrznego, drugi semestr, studia niest. I st. (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Pierwszy rok bezpieczeństwa wewnętrznego, drugi semestr, studia niest. I st.
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2014L - Semestr Letni 2013/14
2015Z - Semestr Zimowy 2014/15
2015L - Semestr Letni 2014/15
2016Z - Semestr zimowy 2015/16
2016L - Semestr letni 2015/2016
2017Z - Semetr zimowy 2016/2017
2017L - Semestr letni 2016/2017
2018Z - Semestr zimowy 2017/2018
2018L - Semestr letni 2017/2018
2019Z - Semestr zimowy 2018/2019
2019L - Semestr letni 2018/2019
2020Z - Semestr zimowy 2019/2020
2020L - Semestr letni 2019/2020
2021L - Semestr letni 2020/2021
2022L - Semestr letni 2021/2022
2023L - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2014L 2015Z 2015L 2016Z 2016L 2017Z 2017L 2018Z 2018L 2019Z 2019L 2020Z 2020L 2021L 2022L 2023L
2000-BW-12KSOP-N1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr Letni 2013/14
 • Konwersatorium - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr Zimowy 2014/15
 • Konwersatorium - 25 godzin
Semestr Letni 2014/15
 • Konwersatorium - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Konwersatorium - godzin
 • Wykład - godzin
Semestr letni 2015/2016
 • Konwersatorium - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semetr zimowy 2016/2017
 • Konwersatorium - godzin
Semestr letni 2016/2017
 • Ćwiczenia - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - godzin
Semestr letni 2017/2018
 • Ćwiczenia - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 25 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Ćwiczenia - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 25 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celami przedmiotu są:

1. umiejętność interpretacji hierarchii źródeł prawa

2. umiejętność interpretacji współdziałania systemu organów państwowych

3. umiejętność interpretacji niezawisłości sędziowskiej w powiązaniu z funkcjonowaniem aparatu państwowego

4. umiejętność obrony podstawowych praw i wolności obywatelskich, a w szczególności przed sądem administracyjnym i w drodze skargi konstytucyjnej

Strona przedmiotu
2000-BW-12NoP-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr Letni 2013/14
 • Wykład - 18 godzin
Semestr Letni 2014/15
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład - godzin
Semestr letni 2015/2016
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2017/2018
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

- Wiedza o głównych strukturach państwa i mechanizmach ich funkcjonowania

- Mechanizmy funkcjonowania współczesnej demokracji.

- Rola państwa w organizacji i funkcjonowaniu społeczeństwa .

- Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym, kulturalnym i gospodarczym współczesnego państwa.

Strona przedmiotu
2000-BW-12NiM-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr Letni 2013/14
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Po ukończeniu przedmiotu student powinien znać pojęcie negocjacji i mediacji, konfliktu, kooperacji, techniki negocjacji, zasady komunikacji, modele komunikacji, etyczne i kulturowe uwarunkowania negocjacji

2. Student powinien rozumieć, iż właściwe komunikowanie się znacznie usprawnia funkcjonowanie każdej organizacji, podnosi jej efektywność i wpływa na poziom satysfakcji partnerów biznesowych, klientów, co docelowo implikuje jakościowy wzrost standardów obsługi.

3. Student powinien umieć zastosować zdobytą wiedzę w celu rozpoznania różnorodnych sytuacji kooperacji i konfliktu w strukturach organizacyjnych, pełnić funkcję negocjatora, mediatora, skutecznie komunikować się w sytuacjach konfliktu i współdziałania, dobierać techniki negocjacji i mediacji uwzględniając specyfikę sytuacji biznesowej.

Strona przedmiotu
2000-BW-12OiZ-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr Letni 2013/14
 • Wykład - 30 godzin
Semestr Letni 2014/15
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład - godzin
Semestr letni 2015/2016
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/2018
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta kompetencji opisanych w efektach kształcenia. Dotyczą one w szczególności zapoznania studentów z obszarem zarządzania publicznego, w tym przedstawienie istoty,

form działania i organizacji jednostek administracji publicznej. Chodzi tu również o zwrócenie uwagi na efektywność funkcjo-nowania jednostek administracji publicznej oraz wykorzystania posiadanych przez nie zasobów

Strona przedmiotu
2000-BW-12SiMB-N1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr Letni 2013/14
 • Wykład - 30 godzin
Semestr Letni 2014/15
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Egzamin - godzin
Semestr letni 2015/2016
 • Wykład - 30 godzin
Semetr zimowy 2016/2017
 • Wykład - godzin
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/2018
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawami teorii socjologicznej, przedmiotem badań socjologicznych oraz metodologią socjologiczną (metodologią nauk społecznych), kwestiami struktury społecznej i jej funk-cjonowania, teorią grup społecznych, kwestiami funkcjonowania społeczeństwa i człowieka w świecie społecznym (osobowość, postawy, rola społeczna, pozycja i status, więzi społeczne). Zostanie także zwrócona uwaga w szczególny sposób na funkcjonowanie rodziny we współczesnym świecie

Strona przedmiotu
2000-BW-12TPiSB-N1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr Letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr Letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - godzin
 • Wykład - godzin
Semestr letni 2015/2016
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2016/2017
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/2018
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po ukończeniu przedmiotu student powinien wiedzieć: na czym polega istota bezpieczeństwa oraz kategorie bezpieczeństwa; znać opis i interpretacje zjawisk towarzyszących bezpieczeństwu; analizę i ocenę przyczynowo-skutkową procesów zachodzących w obszarze i środowisku bezpieczeństwa.

Student powinien umieć: umiejętnie dokonywać opisu i interpretacji zjawisk towarzyszących polityce bezpieczeństwa; rozpozna-wać relacje między teorią a praktyką polityki bezpieczeństwa państwa. Rozróżniać kategorie i dyrektywy strategiczne; omawiać znajomość środków strategicznych i sposobów ich wykorzystania w strategii bezpieczeństwa.

Strona przedmiotu
2000-BW-12WFzS-N1 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr Letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 25 godzin
Semestr Letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 25 godzin
Semestr letni 2015/2016
 • Ćwiczenia - 25 godzin
Semestr letni 2016/2017
 • Ćwiczenia - 25 godzin
Semestr letni 2017/2018
 • Ćwiczenia - 25 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Ćwiczenia - 25 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 25 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 25 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

• Ogólny rozwój fizyczny

• zapoznanie studentów z samoobroną oraz jej walorami zdrowotnymi i użytkowymi.

• uświadomienie podstawowych aspektów wychowawczych i utylitarnych sportów walki.

• opanowanie bezpiecznego upadania oraz systematyki ćwiczeń z tej dziedziny.

Strona przedmiotu
2000-BW-12ZK-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr Letni 2013/14
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczenia przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy teoretycznej ale przede wszystkim zapoznanie z praktycznymi elementami składowymi Zarządzania Kryzysowego w tym służby wchodzące w skład elementów działań w sytuacjach kryzysowych, rodzaje sytuacji kryzysowych, elementy zarządzania kryzysowego – poszczególne szczeble, podstawowe dokumenty, planowanie i kierowanie siłami i środkami w sytuacjach kryzysowych, koordynacja działań w tym poszczególnych służb, ich zadania i współpraca, odwody, powoływanie sił z poza układu militarnego oraz współpraca z mediami, organizacjami pozarządowymi i społecznymi na etapie planowania, w czasie kryzysu oraz po jego zakończeniu.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0