USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Drugi rok zarządzania, drugi semestr, studia niestacjonarne pierwszego stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Drugi rok zarządzania, drugi semestr, studia niestacjonarne pierwszego stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2012L - Semestr letni 2011/2012
2013L - Semestr letni 2012/13
2014L - Semestr Letni 2013/14
2015Z - Semestr Zimowy 2014/15
2015L - Semestr Letni 2014/15
2016L - Semestr letni 2015/2016
2017Z - Semetr zimowy 2016/2017
2017L - Semestr letni 2016/2017
2018Z - Semestr zimowy 2017/2018
2018L - Semestr letni 2017/2018
2019Z - Semestr zimowy 2018/2019
2019L - Semestr letni 2018/2019
2020Z - Semestr zimowy 2019/2020
2020L - Semestr letni 2019/2020
2021L - Semestr letni 2020/2021
2022L - Semestr letni 2021/2022
2023L - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2012L 2013L 2014L 2015Z 2015L 2016L 2017Z 2017L 2018Z 2018L 2019Z 2019L 2020Z 2020L 2021L 2022L 2023L
2000-ZA-ZMP22BM-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/2012
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr Letni 2013/14
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr Letni 2014/15
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2015/2016
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta kompetencji opisanych w efektach kształcenia wymagających badania i analizowania rynku w aspekcie ilościowym i jakościowym. Ponadto nabycie umiejętność wnioskowania i podejmowania decyzji na podstawie wyników badań rynkowych i marketingowych.

Strona przedmiotu
2000-ZA-ZMP22FP-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/2012
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Konwersatorium - 27 godzin
Semestr Letni 2013/14
 • Konwersatorium - 27 godzin
Semestr Letni 2014/15
 • Konwersatorium - 27 godzin
Semestr letni 2015/2016
 • Konwersatorium - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2000-ZA-ZMP22JA-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/2012
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr Letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr Letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr letni 2015/2016
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozwijanie umiejętności językowych na poziomie B2. Kontynuowanie nauki słownictwa z naciskiem na słownictwo zawodowe oraz gramatyki. Ćwiczenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem. Ćwiczenie umiejętności przedstawiania swoich racji, argumentowania oraz pisania krótkich form typu list formalny, CV.

Strona przedmiotu
2000-ZA-ZMP22JR-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/2012
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr Letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr Letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2000-ZA-22MPPD-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr Letni 2013/14
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2016/2017
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2017/2018
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Celem zajęć jest prezentacja najważniejszych zagadnień dotyczących zasad, kryteriów i innych wymogów przygotowania prac dyplomowych. Zaprezentowane treści pozwolą studentom na zdobycie umiejętności napisania pracy dyplomowej poprawnej pod względem merytorycznym i formalnym.

Strona przedmiotu
2000-ZA-22NiM-N1 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr Letni 2013/14
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr Letni 2014/15
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2015/2016
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2016/2017
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2017/2018
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

1. Po ukończeniu przedmiotu student powinien znać pojęcie negocjacji i mediacji, konfliktu, kooperacji, techniki negocjacji, zasady komunikacji, modele komunikacji, etyczne i kulturowe uwarunkowania nego-cjacji

2. Student powinien rozumieć, iż właściwe komunikowanie się znacznie usprawnia funkcjonowanie każdej organizacji, podnosi jej efektywność i wpływa na poziom satysfakcji partnerów biznesowych, klientów, co docelowo implikuje jakościowy wzrost standardów obsługi.

3. Student powinien umieć zastosować zdobytą wiedzę w celu rozpoznania różnorodnych sytuacji koopera-cji i konfliktu w strukturach organizacyjnych, pełnić funkcję negocjatora, mediatora, skutecznie komunikować się w sytuacjach konfliktu i współdziałania, dobierać techniki negocjacji i mediacji uwzględniając specyfikę sytuacji biznesowej.

Strona przedmiotu
2000-ZA-22PZL-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Wykład - 27 godzin
Semestr Letni 2013/14
 • Wykład - 27 godzin
Semestr Letni 2014/15
 • Wykład - 27 godzin
Semestr letni 2015/2016
 • Wykład - 27 godzin
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 27 godzin
Semestr letni 2017/2018
 • Wykład - 27 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Wykład - 27 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zdobycie wiedzy w zakresie zarządzania logistyką, jako istotnego czynnika sprawnego zarządzania przed-siębiorstwem i warunku realizacji jego celów.

Zaprezentowane treści pozwolą na umiejętną identyfikację, analizę i kontrolę procesów logistycznych w przedsiębiorstwie w celu podejmowania decyzji logistycznych spójnych z celami zarządzania przedsiębiorstwem.

Strona przedmiotu
2000-ZA-22PPG-N1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Wykład - 25 godzin
Semestr Letni 2013/14
 • Wykład - 25 godzin
Semestr Zimowy 2014/15
 • Wykład - 25 godzin
Semestr Letni 2014/15
 • Wykład - 25 godzin
Semestr letni 2015/2016
 • Wykład - 25 godzin
Semetr zimowy 2016/2017
 • Wykład - godzin
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład - 25 godzin
Semestr letni 2017/2018
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykład - 25 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład - 25 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta kompetencji opisanych w efektach kształcenia dotyczących relacji między organami władzy publicznej a przedsiębiorcami w szeroko rozumianej dziedzinie prowadzenia działalno-ści gospodarczej (zasady prawa gospodarczego, zasady i warunki podejmowania, prowadzenia i zakończenia działalno-ści gospodarczej).

Strona przedmiotu
2000-ZA-22ZJ-N1 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr Letni 2013/14
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr Letni 2014/15
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2015/2016
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2016/2017
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2017/2018
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ułatwić studentom zrozumienie problematyki zarządzania jakością oraz przyswojenie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw zarządzania jakością, a także prezentację przydatnych w praktyce systemów, metod, technik i narzędzi, które są niezbędne w procesie zarządzania jakością. Celem szczegółowym będzie zapoznanie studentów z procesem wdrożenia systemu, jego dokumentowania, certyfikacją i obiegiem informacji oraz prezentacją przykładów praktycznych funkcjonowania systemów zapewnienia jakości. Student powinien praktycznie umieć wykorzystać znane metody doskonalenia jakości, sporządzić procedurę jakościową, umieć zaplanować procedurę certyfikacyjną dla przedsiębiorstwa, zidentyfikować i sklasyfikować koszty jakości w organizacji, umieć sporządzić samoocenę jakościową funkcjonowania organizacji wg Europejskiego Modelu Doskonałości.

Strona przedmiotu
2000-ZA-ZMP22ZS-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/2012
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Wykład - 20 godzin
Semestr Letni 2013/14
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta kompetencji opisanych w efektach kształcenia wymagających analizowania zjawisk rynkowych i na ich podstawie wyboru strategii działania różnorodnych organizacji zarówno komercyjnych, jak i o charakterze niekomercyjnym. Ponadto nabycie umiejętność dostosowania strategii do specyfiki konkretnej jednostki w nawiązaniu do jej zasobów, warunków otoczenia i fazy rozwojowej rynku.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0