USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pierwszy rok administracji, drugi semestr, studia niestacjonarne drugiego stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Pierwszy rok administracji, drugi semestr, studia niestacjonarne drugiego stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2012L - Semestr letni 2011/2012
2013L - Semestr letni 2012/13
2014Z - Semestr Zimowy 2013/14
2014L - Semestr Letni 2013/14
2015Z - Semestr Zimowy 2014/15
2015L - Semestr Letni 2014/15
2016Z - Semestr zimowy 2015/16
2016L - Semestr letni 2015/2016
2017Z - Semetr zimowy 2016/2017
2017L - Semestr letni 2016/2017
2018Z - Semestr zimowy 2017/2018
2018L - Semestr letni 2017/2018
2019Z - Semestr zimowy 2018/2019
2019L - Semestr letni 2018/2019
2020Z - Semestr zimowy 2019/2020
2020L - Semestr letni 2019/2020
2021L - Semestr letni 2020/2021
2022L - Semestr letni 2021/2022
2023L - Semestr letni 2022/2023
2024Z - Semestr zimowy 2023/2024
2024L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2012L 2013L 2014Z 2014L 2015Z 2015L 2016Z 2016L 2017Z 2017L 2018Z 2018L 2019Z 2019L 2020Z 2020L 2021L 2022L 2023L 2024Z 2024L
2000-AD-12IPM-N2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Egzamin - 18 godzin
Semestr Zimowy 2013/14
 • Wykład - 18 godzin
Semestr Letni 2013/14
 • Wykład - 18 godzin
Semestr Letni 2014/15
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2015/2016
 • Wykład - 18 godzin
Semetr zimowy 2016/2017
 • Wykład - godzin
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2017/2018
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Celem zajęć jest przybliżenie tematyki dotyczącej funkcjonowania wybranych instytucji międzynarodowych w ramach organizacji międzynarodowych, szczególnie tych o charakterze kontrolnym w stosunku do danego zakresu prawa międzynarodowego. W związku z tym intencją pedagoga jest także scharakteryzowanie podstaw wyrokowania w prawie międzynarodowym i źródeł prawa międzynarodowego.

Strona przedmiotu
2000-AD-12PSFSUE-N2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/2012
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr Zimowy 2013/14
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr Letni 2013/14
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr Letni 2014/15
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2015/2016
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2016/2017
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2017/2018
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Celem wykładu jest pozyskanie przez studentów podstawowych wiadomości na temat sposobu określania celów i wdrażania polityki spójności UE na poziomie krajowym państw członkowskich UE, szczególnie uwzględniając okres rozliczeniowy na lata 2014-2020 oraz ten na lata 2007-2013.

Strona przedmiotu
2000-AD-12PSA-N2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/2012
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr Zimowy 2013/14
 • Wykład - 18 godzin
Semestr Letni 2013/14
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr Zimowy 2014/15
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr Letni 2014/15
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2015/2016
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semetr zimowy 2016/2017
 • Konwersatorium - godzin
 • Wykład - godzin
Semestr letni 2016/2017
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład - godzin
Semestr letni 2017/2018
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta kompetencji opisanych w efektach kształcenia, dotyczących relacji między jednostką i organami administracji publicznej w demokratycznym państwie prawnym, które prowadzi do poprawy tych relacji, zarówno po stronie organów, jak i po stronie jednostek i ich zrzeszeń, w kontekście poprawy jakości społeczeństwa jako całości. Celem dodatkowym jest zapozna-nie z historią postępowania sądowo-administracyjnego oraz dorobkiem orzeczniczym i doktrynalnym w odniesieniu do zagadnień szczegółowych.

Strona przedmiotu
2000-AD-12SM-N2 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/2012
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Semestr Zimowy 2013/14
 • Seminarium magisterskie - 40 godzin
Semestr Letni 2013/14
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr Letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Seminarium magisterskie - godzin
Semestr letni 2015/2016
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2016/2017
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2017/2018
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 75 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Seminarium magisterskie - 75 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Seminarium - 75 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Seminarium magisterskie - 75 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Seminarium - 75 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium magisterskie - 75 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Cele seminarium są powiązane bezpośrednio z efektami kształcenia dla poszczególnych obszarów tematycznych prac dyplomowych mieszczących się w obszarze zainteresowań badawczych związanych z przedmiotami, uznanymi za wprowadzające do seminarium (wynikają one z wyboru specjalności). Intencją pedagoga jest pogłębienie wiedzy studenta w wybranym obszarze i zainspirowanie studenta do własnej pracy badawczej.

Strona przedmiotu
2000-AD-12SZS-N2 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/2012
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Wykład - 18 godzin
Semestr Letni 2013/14
 • Wykład - 18 godzin
Semestr Letni 2014/15
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2015/2016
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2016/2017
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2017/2018
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta kompetencji opisanych w efektach kształcenia. Dotyczą one w szczególności zapoznania studentów z poszczególnymi elementami zabezpieczenia społecznego w układzie: źródło finan-sowania, budowa funduszu i rodzaje wypłacanych świadczeń w odniesieniu do ubezpieczeniowych elementów zabezpieczenia. Chodzi tu także o nabycie wiedzy na temat kryteriów nabywania świadczeń i ich rodzajów w odniesieniu do elementów zaopatrzeniowych.

Strona przedmiotu
2000-AD-12UFAP-N2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr Letni 2013/14
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta kompetencji opisanych w efektach kształcenia, dotyczących poznania wybranych zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, uzyskanie umiejętności zdefiniowania podmiotów administracji publicznej, ich powiązań (centralizacja i decentralizacja) oraz nabycie wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji terenowej. W ramach studiowania przedmiotu, słuchacz powinien posiąść wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych pojęć jak: organ administracji publicznej; cechy i klasyfikacja organów, władztwo administracyjne i zakładowe, formy działania administracji publicznej, obowiązki i uprawnienia, zakres działania i kompetencje. Celem jest także nabycie umiejętności powiązania ustrojowego i proceduralnego prawa administracyjnego z administracyjnym prawem materialnym oraz uzyskanie umiejętności zdefiniowania podmiotów administracji publicznej, ich powiązań.

Strona przedmiotu
2000-AD-12WAP-N2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr Letni 2013/14
 • Konwersatorium - 12 godzin
Semestr Letni 2014/15
 • Konwersatorium - 12 godzin
Semestr letni 2015/2016
 • Konwersatorium - 12 godzin
Semestr letni 2016/2017
 • Konwersatorium - 12 godzin
Semestr letni 2017/2018
 • Konwersatorium - 12 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Celem konwersatorium jest wprowadzenie studentów w podstawowe problemy funkcjonowania społeczeństwa

obywatelskiego, zapoznanie z odpowiednimi regulacjami prawnymi oraz zasadami i formami współpracy administracji

publicznej (rządowej i samorządowej) z trzecim sektorem.

Poprzez przygotowanie prezentacji studenci mają rozpoznać, przedstawić i ocenić funkcjonowanie organizacji

pozarządowych we własnym środowisku (gminie, mieście)..

Strona przedmiotu
2000-AD-12ZZL-N2 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/2012
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Wykład - 30 godzin
Semestr Letni 2013/14
 • Wykład - 30 godzin
Semestr Letni 2014/15
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2015/2016
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/2018
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest analiza zasad i procesów zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach oraz ich stosowania w praktyce

funkcjonowania administracji publicznej oraz ocena znaczenia pracy i poznanie mechanizmów rynku pracy

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0