USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Koncepcje logistyczne w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-ZA-31KLwP-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Koncepcje logistyczne w praktyce
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnorodnymi rozwiązaniami logistycznymi stosowanymi przez przedsiębiorstwa i inne podmioty organizacyjne. Analiza i ocena zastosowanych rozwiązań praktycznych w konkretnych przedsiębiorstwach, działających w skali krajowej, międzynarodowej, różnych sektorach gospodarki pozwoli na właściwy dobór odpowiednich strategii logistycznych w późniejszej pracy zawodowej studenta.

Pełny opis:

1. Logistyka w łańcuchach dostaw. Rozwiązania logistyczne firm w sektorach:

a) branża motoryzacyjna ( analiza przypadków wiodących firm motoryzacyjnych: Toyota, Ford, Volkswagen, Honda, Fiat, Peugeot, itp.)

b) branża elektroniczna ( analiza przypadków firm produkujących sprzęt audio-video, komputery, itp.: Samsung, Sony, LG, Sharp, Panasonic, Accer, Assus, HP, IBM, itp.)

c) branża telekomunikacyjna ( telefonia komórkowa: Samsung, Nokia, LG, HTC, itp.)

d) branża AGD ( Bosch, Siemens, Electrolux, Zelmer, i inne)

e) chemia gospodarcza i kosmetyki ( Henkel, Unilever, Procter&Gamble, Johnson&Johnson, itp.)

f) branża spożywcza (Nestle, Coca-Cola, Danone, itp.) W ramach tej grupy pozostałe przykłady, np. FMCG, i inni producenci żywności

g) branża odzieżowa ( Zara ( Grupa Inditex), Benetton, LPP, i inne)

h) branża farmaceutyczna ( Sanofi Avensis, GlaxoWelcome i inne)

Analiza przypadków może uwzględniać specyficzne dla sektora strategie logistyczne dotyczące całego systemu, lub skupić się na wybranych rozwiązaniach logistycznych dotyczących: zakupów i zaopatrzenia, zarządzania zapasami, wsparcia logistycznego w produkcji i dystrybucji, obsłudze klienta.

2. Sektor usług logistycznych. Operatorzy logistyczni w obsłudze klientów

a) firmy spedycyjne

b) firmy transportowe

c) operatorzy logistyczni ( firmy kurierskie),

d) operatorzy pocztowi

3. Centra logistyczne i dystrybucyjne w łańcuchach dostaw

Analiza funkcjonowania wybranych centrów logistycznych

Rozwój centrów logistycznych w Europie ( Niemcy, Francja, Włochy, itp.)

4. Rola portów morskich i lotniczych w globalnych łańcuchach dostaw

5. Obsługa logistyczna dużych sieci handlowych ( Tesco, Carrefour, Real, Biedronka, Castorama, Leroy Merlin)

6. Inne problemy i koncepcje logistyczne zaproponowane przez studentów

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

1. A. Harrison, R. v. Hoek, Zarządzanie logistyką,, Wyd. PWE, Warszawa 2010.

2. Logistyka, Red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, Wyd. IliM, Poznań 2009.

3. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Pod red. M. Ciesielskiego, Wyd. PWE, Warszawa 2009.

4. E. Płaczek: Logistyka międzynarodowa, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2006.

5. Strategie łańcuchów dostaw, Pod red. M. Ciesielskiego, J. Długosza, Wyd. PWE, Warszawa 2010.

6. Zarządzanie łańcuchami dostaw, Pod red. M. Ciesielskiego, Wyd. PWE, Warszawa 2011.

7. Logistyka na świecie. Studia przypadków strategii logistycznych wielkich firm, Pod red. M. Ciesielskiego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.

8. A. Szymoniuk, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Difin, Warszawa 2010

B. Literatura uzupełniająca

9. M. Ciesielski, Strategie logistyczne przedsiębiorstw, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1998.

Czasopisma:

1. „Logistyka”

2. „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”

3. „Spedycja, Transport, Logistyka”

4. „Logistyka a Jakość”

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Leszczyńska
Prowadzący grup: Alicja Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semetr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0