USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja interpersonalna i społeczna 1000-PE-21KIiS-N1
Reguły punktacji przedmiotu

II-N1-PED - Pedagogika, niestacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
II-N1-PED
Pedagogika, niestacjonarne, pierwszego stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2014Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0