USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logistyczna obsługa klienta 2000-ZA-M-32LOKL-N1
Reguły punktacji przedmiotu

II-N1-ZRZ - Zarządzanie, niestacjonarne, pierwszego stopnia
III-N1-ZRZ - Zarządzanie, niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
II-N1-ZRZ
Zarządzanie, niestacjonarne, pierwszego stopnia
III-N1-ZRZ
Zarządzanie, niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2017L - ...)
3
(2019L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0