USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat umiejętności wychowawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PE-POW21WUW-N2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat umiejętności wychowawczych
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-09-01 - 2012-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Dobrzycka
Prowadzący grup: Alicja Dobrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-09-29 - 2013-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Zdanowicz-Kucharczyk
Prowadzący grup: Kamila Zdanowicz-Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami nawiązywania i utrzymania relacji partnerstwa pomiędzy dorosłymi a dziećmi. Studenci poznają bariery komunikacyjne i sposoby prowadzenia konstruktywnej konwersacji. Zapoznają się z systemowym pojęciem rodziny oraz sposobami współpracy pomiędzy rodzicami a wychowawcami. Nauczą się, jak pomagać dzieciom radzić sobie z własnymi uczuciami. Podejmą dyskusję na temat skutecznych metod wychowawczych, poznają zalety i wady w obrębie stosowania kar i nagród wychowawczych.

Pełny opis:

1. Kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej. Bariery komunikacyjne.

2. Kontakt z dzieckiem. Budowanie relacji wzajemnego zrozumienia i zaufania pomiędzy dorosłym a dzieckiem.

3. Rodzina wychowanka. Rodzina jako system. Postawy wychowawcze rodziców. Praca z rodziną wychowanka.

4. Relacje wychowawcy z wychowankami w zespole klasowym.

5. Radzenie sobie z własnymi uczuciami.

6. Karanie? Pochwały? Jakie stosować metody wychowawcze?

7. Siedem sposobów zachęcania dzieci do współpracy.

8. Wyzwolone dzieci- jak jako wyzwolony rodzic wychować wyzwolone dziecko?

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Faber A., Mazlish E., (1993), Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?, Poznań: Media Rodzina of Poznań

2. Faber A., Mazlish E., (1998), Wyzwoleni rodzice Wyzwolone dzieci Twoja droga do szczęśliwszej rodziny, Poznań: Media Rodzina of Poznań

3. Faber A., Mazlish E., (2006), Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i szkole?, Poznań: Media Rodzina of Poznań

4. Geldard K i D, (2009), Budowanie relacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA

5. Grondas M., (2004), Rozwijanie umiejętności wychowawczych, Kraków: Społeczne Towarzystwo Oświatowe

6. Stewart J., (2008), Mosty zamiast murów Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa: Wydawnictwo PWN

Literatura pomocnicza

1. Goldenberg H., Goldenberg I., (2006), Terapia rodzin, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

2. Prekop J., (1993), Mały tyran, Warszawa: Jacek Santorski &CO Agencja Wydawnicza

3. Prekop J., (2007), O miłości, która daje wsparcie, czyli jak kochać dziecko, Kraków, Wyd. WAM

4. Prekop J., Schweizer C., (1997), Niespokojne dzieci Poradnik dla zaniepokojonych rodziców, Poznań, Media Rodzina of Poznań

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-14 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz, Magdalena Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-14 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kuligowska
Prowadzący grup: Magdalena Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0