USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia wychowania [1000-PE-12SW-N1] Semestr letni 2016/2017
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Socjologia wychowania [1000-PE-12SW-N1]
Zajęcia: Semestr letni 2016/2017 [2017L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 35
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Kiełbasiewicz
Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1. Kwieciński Z., Socjopatologia edukacji, Warszawa – Toruń 1992;

2. Meighan R., Socjologia edukacji, Toruń 1993;

3.Giroux, Wobec wyzwań tożsamości i różnicy [w:] Edukacja wobec zmiany społecznej, Brzeziński J., Witkowski L. (red.), Edytor, Poznań-Toruń 1994.

4. Radziewicz-Winnicki A., Modernizacja środowisk wychowawczych w procesie zmiany społecznej; [w:] Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy, Łódź 1998.

5. Szymański M., Studia i szkice z socjologii edukacji, Warszawa 2003;

6. Woźniak R., Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, Koszalin 1998;

7. Znaniecki F., Socjologia wychowania, t. 1 i 2 Warszawa 2002;

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. Melosik Z., Współczesne amerykańskie spory edukacyjne, Poznań 1994;

B. Literatura uzupełniająca

1. Dudzikowa M., Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia, Kraków 2001.

2. Rutkowiak J.(red.), Odmiany myślenia o edukacji, Warszawa 1995;

3. Mielicka H., Socjologia wychowania. Wybór tekstów. Kielce 2000.

Zakres tematów:

Problematyka konwersatorium

1. Socjologia wychowania jako subdyscyplina socjologii i nauka pomocnicza pedagogiki. Przedmiot zainteresowań, funkcje, cele, relacje z pedagogiką ogólną, pedagogiką społeczną, dziedziny socjologii wychowania.

2. Środowisko wychowawcze – pojęcie, rodzaje, funkcje.

3. Rodzina a edukacja.

4. Stratyfikacje społeczne a równość możliwości edukacyjnych.

5. Mniejszości społeczne a edukacja

6. Subkultury młodzieżowe w edukacji

7. Płeć, etniczność, rasa a edukacja

8. Szkolnictwo prywatne a państwowe

9. Alternatywy edukacyjne

10. Ukryty program szkoły.

Metody dydaktyczne:

• wykład z prezentacją multimedialną

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie prezentacji multimedialnej na zadany temat.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0