USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka pedagogiczna [1000-PE-12PP-N2] Semestr letni 2016/2017
Praktyki pedagogiczne, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyka pedagogiczna [1000-PE-12PP-N2]
Zajęcia: Semestr letni 2016/2017 [2017L] (zakończony)
Praktyki pedagogiczne [PR_PED], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Kiełbasiewicz
Zakres tematów:

Student w ramach praktyki pedagogicznej:

1) zapoznaje się ze specyfiką placówki, w której odbywana jest praktyka tj.:

2) uczestniczy za zgodą Rady Pedagogicznej lub Rady Wychowawców w zebraniach, posiedzeniach, spotkaniach zespołów problemowych, profilaktycznych, czy terapeutycznych, w zależności od rodzaju placówki.

3) obserwuje oraz współdziała z opiekunem praktyki w czynnościach podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego działań opiekuńczo- wychowawczych

4) pełni rolę opiekuna- wychowawcy

5) organizuje i prowadzi zajęcia wychowawcze pod kontrolą opiekuna w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze

treści szczegółowo opisane są w dzienniczku praktyk

Metody dydaktyczne:

Obserwacja, dyskusja, metoda projekcyjna, realizacja zadań wyznaczonych przez opiekuna praktyk

Metody i kryteria oceniania:

Kryteriami oceny są: obecność, poziom zaangażowania, treść wykonanych zadań odpowiadająca efektom kształcenia określonym w programie, ocena dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyki i osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia

• Przedstawienie w formie pisemnej charakterystyki wybranej placówki, w której realizowana była praktyka (struktura organizacyjna, zadania placówki, warunki pracy, formy działalności opiekuńczo-wychowawczej, itp.).

• Protokoły zajęć opiekuńczo-wychowawczych, w których student asystował lub, które prowadził: temat i cele zajęć, przebieg zajęć, uwagi własne oraz podpis opiekuna (wg wzoru).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0