USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [1000-PE-TP22SM-N2] Semestr letni 2016/2017
Seminarium magisterskie, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [1000-PE-TP22SM-N2]
Zajęcia: Semestr letni 2016/2017 [2017L] (zakończony)
Seminarium magisterskie [SEM-MGR], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Kiełbasiewicz
Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1. Burek J., Poradnik dyplomanta, Rzeszów 2001

2. Bereźnicki F., Prace magisterskie z pedagogiki, Kraków 2008

3. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Kraków 2003

4. Pająk K., Poradnik dla studentów piszących prace dyplomowe, Bydgoszcz 2003

5. Popławska A., Jak napisać pracę dyplomową z pedagogiki, Białystok 2008

6. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007

7. Knecht Z., Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych. Poradnik jak się uczyć, jak pisać pracę dyplomową, Wrocław 1999.

8. Pioterek P., Zieleniecka B., Technika pisania prac dyplomowych, Poznań 1997, 2000, 2004

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

9. Maszke A.W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych,Rzeszów 2003

10. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2001.

11. Brzeźiński J., Metodologia badań psychologicznych. Warszawa 1997

B. Literatura uzupełniająca

12. Brzeźiński J., Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice. Warszawa 2000

13. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Warszawa 1999

14. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 1995

15. Ferguson G.A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa 2007

Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Poznań 2005

Zakres tematów:

1. Określenie problematyki badawczej i tematu (tytułu) pracy

2. Planowanie struktury pracy dyplomowej

3. Kwerenda w literaturze przedmiotu pozwalającej opisać teoretyczne i metodologiczne założenia pracy

4. Umiejętność pisania przypisów i zamieszczania cytowań w pracy

5. Umiejętność tworzenia bibliografii

6. Redagowanie tekstu naukowego

7. Dobór metod, technik i narzędzi badawczych

8. Planowanie przebiegu badań, dobór próby badawczej, planowanie czynności badawczych

9. Analiza wyników badań własnych oraz interpretacja rezultatów

Metody dydaktyczne:

• wykład / wykład problemowy / wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją multimedialną

• ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne – przygotowanie i rozliczenie się z poszczególnych etapów prac nad pracą dyplomową

Przygotowanie ostatecznej wersji pracy dyplomowej – złożenie jej do ostatecznego zatwierdzenia. Przygotowanie autoreferatu na temat podjęty w pracy dyplomowej ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań własnych. Złożenie egzaminu dyplomowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0