USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń 2000-AD-21PP-N1
Reguły punktacji przedmiotu

II-N1-ADM - Administracja, niestacjonarne, pierwszego stopnia
III-N1-ADM - Administracja, niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
II-N1-ADM
Administracja, niestacjonarne, pierwszego stopnia
III-N1-ADM
Administracja, niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2014Z - ...)
5
(2018Z - 2020L)
4
(2021Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0