USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Drugi rok pedagogiki, pierwszy semestr, studia niestacjonarne pierwszego stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Drugi rok pedagogiki, pierwszy semestr, studia niestacjonarne pierwszego stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2012Z - Semestr zimowy 2011/12
2013Z - Semestr zimowy 2012/13
2014Z - Semestr Zimowy 2013/14
2015Z - Semestr Zimowy 2014/15
2016Z - Semestr zimowy 2015/16
2016L - Semestr letni 2015/2016
2017Z - Semetr zimowy 2016/2017
2018Z - Semestr zimowy 2017/2018
2019Z - Semestr zimowy 2018/2019
2020Z - Semestr zimowy 2019/2020
2021Z - Semestr zimowy 2020/2021
2023Z - Semestr zimowy 2022/2023
2024Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2012Z 2013Z 2014Z 2015Z 2016Z 2016L 2017Z 2018Z 2019Z 2020Z 2021Z 2023Z 2024Z
1000-PE-21DO-N1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr Zimowy 2013/14
 • Wykład - 30 godzin
Semestr Zimowy 2014/15
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2015/2016
 • Wykład - godzin
Semetr zimowy 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1000-PE-21EPE-N1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr Zimowy 2013/14
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr Zimowy 2014/15
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semetr zimowy 2016/2017
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z elementami przedsiębiorczości w edukacji jako narzędziami podniesienia jakości wiedzy

Strona przedmiotu
1000-PE-21ENG-N1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr Zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Samokształcenie - 6 godzin
Semestr Zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Samokształcenie - 6 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Samokształcenie - 6 godzin
Semetr zimowy 2016/2017
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Samokształcenie - 6 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Samokształcenie - 6 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Samokształcenie - 6 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Samokształcenie - 6 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Samokształcenie - 6 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Samokształcenie - 6 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Samokształcenie - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Celem zajęć jest osiągnięcie przez studentów odpowiedniego stopnia kompetencji językowej określonej w wymaganiach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ( poziom B2) w zakresie czterech podstawowych sprawności(czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie), który umożliwi im sprawną komunikację zarówno w sytuacjach dnia codziennego jak i zawodowych, dotyczących zagadnień szczegółowych w zakresie administracji.

Poznanie podstawowych realiów socjokulturowych krajów anglojęzycznych

Strona przedmiotu
1000-PE-21ITA-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr Zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Samokształcenie - 6 godzin
Semestr Zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Samokształcenie - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1000-PE-21KIiS-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr Zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr Zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semetr zimowy 2016/2017
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie uczestników zajęć do samodzielnego doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, inter-personalnych, diagnozowania sytuacji społecznych i właściwych zachowań komunikacyjnych dostosowanych do uczestników sytuacji i zaistniałych problemów ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności mediacji i negocjacji.

Celem zajęć jest uświadomienie uczestnikom znaczenia takich umiejętności, zdolności i zachowań jak: pewność siebie, budo-wanie autorytetu, asertywność, perswazja, obrona przed manipulacją, empatia i inteligencja emocjonalna, umiejętność rozwią-zywania konfliktów, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność negocjacji, mediacji.

Strona przedmiotu
1000-PE-21KCwH-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr Zimowy 2013/14
 • Wykład - 18 godzin
Semestr Zimowy 2014/15
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład - 18 godzin
Semetr zimowy 2016/2017
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z tradycjami humanistycznymi na tle współczesnych nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wolności człowieka, roli rodziny i życia prywatnego, teorii piękna, człowieka jako istoty społecznej.

Strona przedmiotu
1000-PE-21PSdpt-N1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr Zimowy 2013/14
 • Konwersatorium - 27 godzin
Semestr Zimowy 2014/15
 • Konwersatorium - 27 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Konwersatorium - 27 godzin
Semetr zimowy 2016/2017
 • Konwersatorium - 27 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

1. Poznanie pojęć z zakresu patologii społecznej i terminów określających: procesy, zjawiska, dewiacje społeczne

2. Poznanie teorii opisujących i wyjaśniających zjawiska patologiczne oraz różnorodnych uwarunkowań tych zjawisk

3. Analiza czynników zwiększających ryzyko zachowań patologicznych we współczesnym świecie

4. Zapoznanie z profilaktyką i przezwyciężaniem patologii społecznych (konstruowanie programów profilaktycznych)

Strona przedmiotu
1000-PE-21PSPO-N1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład - 30 godzin
Semestr Zimowy 2013/14
 • Wykład - 27 godzin
Semestr Zimowy 2014/15
 • Wykład - 27 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład - 27 godzin
Semetr zimowy 2016/2017
 • Wykład - 27 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę psychologiczną dotyczącą zachowań społecznych oraz w podstawowe umiejętności obserwacji zjawisk społecznych w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych.

Strona przedmiotu
1000-PE-21TBwNS-N1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr Zimowy 2013/14
 • Wykład - 18 godzin
Semestr Zimowy 2014/15
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład - 18 godzin
Semetr zimowy 2016/2017
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1000-PE-21ZRI-N1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr Zimowy 2013/14
 • Wykład - 18 godzin
Semestr Zimowy 2014/15
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład - 18 godzin
Semetr zimowy 2016/2017
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z problematyką zaburzeń rozwoju, omówienie wybranych zaburzeń rozwoju na podstawie klasyfikacji DSM – IV Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0