USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trzeci rok zarządzania małym przedsiębiorstwem, pierwsz semestr, studia niestac, pierwszego st (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Trzeci rok zarządzania małym przedsiębiorstwem, pierwsz semestr, studia niestac, pierwszego st
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2012Z - Semestr zimowy 2011/12
2013Z - Semestr zimowy 2012/13
2014Z - Semestr Zimowy 2013/14
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2012Z 2013Z 2014Z
2000-ZA-ZMP31AR-N1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2000-ZA-ZMP31EP-N1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zapoznaje słuchaczy z podstawowymi zasadami prowadzenia polityki przemysłowej kraju, regionu. Wskazuje na znaczenie nowoczesnego rozwoju produkcji w gospodarce i efektywnego wykorzystania zasobów. Znaczenie procesów industrializacji i reindustrializacji oraz prac badawczo – rozwojowych w rozwoju przemysłu.

Strona przedmiotu
2000-ZA-ZMP31EB-N1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Konwersatorium - 22 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład - 22 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2000-ZA-ZMP31JA-N1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozwijanie umiejętności językowych na poziomie B2. Kontynuowanie nauki słownictwa z naciskiem na słownictwo zawodowe oraz gramatyki. Ćwiczenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem. Ćwiczenie umiejętności przedstawiania swoich racji, argumentowania oraz pisania krótkich form typu list formalny, CV.

Strona przedmiotu
2000-ZA-ZMP31JN-N1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2000-ZA-ZMP31JR-N1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

• ugruntowanie wiadomości i umiejętności nabytych w poprzednich etapach nauki,

• osiągnięcie umiejętności językowych zapewniających swobodne porozumiewanie się w kraju nauczanego języka,

• rozumienie i umiejętność skomentowania faktów socjokulturowych, w tym zwyczajów i tradycji

• poprawność gramatyczna w komunikacji językowej

Strona przedmiotu
2000-ZA-ZMP31MPiU-N1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2000-ZA-ZMP31PDG-N1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr Zimowy 2013/14
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta kompetencji opisanych w efektach kształcenia wymagających zrozumienia istoty działań związanych z planowaniem, rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym umie-jętność wyboru przedmiotu działalności i określenia podstawowych zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ponadto nabycie umiejętność konstruowania biznesplanu różnorodnych przedsięwzięć gospodarczych

Strona przedmiotu
2000-ZA-ZMP31PZL-N1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2000-ZA-ZMP31SL-N1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
Semestr zimowy 2012/13
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr Zimowy 2013/14
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności tworzenia tekstów naukowych i rozwiązanie jednego problemu z zakresu zarządzania zasobami ludzkim

Strona przedmiotu
2000-ZA-ZMP31WM-N1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0