USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca socjalna w resocjalizacji [1000-PE-PRzPS21PS-N2] Semetr zimowy 2016/2017
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praca socjalna w resocjalizacji [1000-PE-PRzPS21PS-N2]
Zajęcia: Semetr zimowy 2016/2017 [2017Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Kiełbasiewicz
Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1. S.Pawela, Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, Zakamycze 2003,

2. B.Stańdo-Kawecka, Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze 2000,

3. M.Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001,

4. D.Gajdus, B.Gronowska, Europejskie standardy traktowania więźniów, Toruń 1998,

5. T.Szymanowski, Powrót skazanych do społeczeństwa, Warszawa 1989,

6. P.Wierzbicki, Opieka postpenitencjarna w Polsce, Warszawa 1966,

7. M.Porowski, Społeczne inicjatywy na rzecz więźniów, Warszawa 1991,

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. J.Zagórski, Formy współdziałania ze społeczeństwem w polskiej praktyce penitencjarnej, [w:] Problemy więziennictwa u progu XXI wieku, red. B.Hołyst, S.Redo, Warszawa-Wiedeń-Kalisz 1996,

2. G.B.Szczygieł, Przygotowanie skazanych do opuszczenia zakładu karnego (na przykładzie białostockiego modelu kurateli penitencjarnej), „Przegląd Więziennictwa Polskiego” z 2001, nr 31,

3. Z.Lasocik, Uspołecznienie więzień, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” z 2000, nr 28-29,

B. Literatura uzupełniająca:

1. L.Bogunia, Aktualne regulacje dotyczące zwolnienia skazanych z zakładów karnych i warunków udzielania im pomocy w Polsce, [w:]Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L.Bogunia, tom V, Wrocław 2000,

4. E.Dobiejewska, Wolontariat w więzieniu, [w:] Więziennictwo Nowe wyzwania, red. B.Hołyst, W.Ambroziak, P.Stępniak, Warszawa-Poznań-Kalisz 2001,

5. I.Dybalska, Program aktywizacji zawodowej i społecznej skazanych jako aktywna forma pomocy.Flasińska, Pomoc postpenitencjarna w Polsce, Przegląd Więziennictwa Polskiego” z 1999, nr 22-23.

7. T.Szymanowski, Społeczna, aksjologiczna i prawna problematyka udziału społeczeństwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w Polsce, Przegląd Prawa Karnego 1990.

Zakres tematów:

1.Społeczna readaptacja skazanych: podstawowe pojęcia.

2. Pomoc postpenitencjarna w świetle przepisów prawa.

3. Pomoc postpenitencjarna w świetle dokumentów międzynarodowych.

4. Udział podmiotów społecznych w readaptacji skazanych w Polsce.

5. Stan i problemy pomocy postpenitencjarnej w Polsce

Metody dydaktyczne:

• wykład / wykład problemowy / wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją multimedialną

• ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją / praca w grupach / dyskusja /

Metody i kryteria oceniania:

Prrygotowanie prezentacji multimedialnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0