USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza psychopedagogiczna [1000-PE-11DP-N2] Semetr zimowy 2016/2017
Konwersatorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Diagnoza psychopedagogiczna [1000-PE-11DP-N2]
Zajęcia: Semetr zimowy 2016/2017 [2017Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Kiełbasiewicz
Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć :

E. Jarosz, E. Wysocka; Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

M. Guzik – Tkacz, Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa 2011

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

E. Jarosz: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2006

Portale internetowe WWW. psychologia.edu.pl, http://www.ore.edu.pl

B. Literatura uzupełniająca

B. Skałbania: Diagnostyka Pedagogiczna, Kraków 2011

E. Wysocka; Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno – metodologiczne diagnozy.

Zakres tematów:

1. Podstawy diagnozy psychopedagogicznej .. 2. Uwarunkowania procesu diagnostycznego. 3. Diagnoza rodziny (środowiska wychowawczego, funkcjonowania, wybranych cech rodziny). 4. Diagnoza sytuacji szkolnej uczniów. 4. Diagnoza dojrzałości szkolnej uczniów. 5. Diagnoza dysleksji rozwojowej. 6. Diagnoza sytuacji społecznej ucznia w klasie szkolnej (socjometria) 7. Techniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej. 8 Diagnoza osiągnięć i niepowodzeń szkolnych uczniów. 9.Diagnoza zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży.

Metody dydaktyczne:

• wykład / wykład problemowy / wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją multimedialną,

• ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją// praca w grupach / dyskusja / rozwiązywanie zadań

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie kwestionariuszy wywiadu lub ankiety na zadany temat

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0